0

Er Internett troverdig?

I George Orwells fremtidsroman 1984 arbeidet hovedpersonen Winston Smith som sannhetsjusterer.
Sannhetsdepartementet skulle forvalte den eneste autorative informasjonskilden digitalt siden alt skriftlig materiale var blitt ødelagt. Smiths oppgave var å omskrive historien uttrykt i et forenklet begrepsspråk uten nyanser, til såkalt Nytale. Sannheten ble omskrevet og uten andre kilder ble det umulig å korrigere eller komme med andre tolkninger. Alt ble overvåket av Big Brother som styrte et samfunn preget av dobbeltenkning og alternativ informasjon uttrykt ved nytale. Den politiske ledelsen hadde all makt over informasjonen og kunne tilpasse den ved å endre selve historien. Det var total meningskontroll.
Boken er en dyster spådom om hvordan framtiden kan bli, med et totalitært system der praktisk talt ingen individuelle rettigheter finnes.

Vi har ikke et slikt totalitært samfunn som styrer all informasjon, men stadig mer informasjon samles på Internett uten noen garanti for at det er faktisk korrekt eller om det er en slags nytale. Begrepet Fake News brukes ofte i vår tid, men har blitt brukt effektivt til alle tider. Et tidlig eksempel er Ramses II som ca 1200 f.Kr. spredte bilder av sin store seier over hettittene i slaget ved Kadesj en seier som er høyst tvilsom.

Fake news, eller falske nyheter er en type sensasjonsjournalistikk eller propaganda som med vilje sprer feilinformasjon via tradisjonelle nyhetskanaler eller sosiale medier.
I det amerikanske valget i 2016 ble det produsert store mengder falske nyheter som ble distribuert til de amerikanske velgerne. Her var det både politiske interesser og økonomiske interesser som lå bak. Tenåringer i Makedonia tjente store penger på å produsere falske nyheter ved at hvert klikk på dem produserte reklameinntekter og fra Russland ble det organisert falske nyheter av politiske årsaker for å skape splittelse.
Og som president Trump sa om CNN i februar 2017: “Nyhetene er falske fordi så mye av nyhetene er falske”. Det indikerer at vi ikke lenger har tillit til kildene og Internett mister sin troverdighet.
Også innen reklamebransjen fremstilles ofte egenskaper til produkter på en måte som ikke har så mye med virkeligheten å gjøre, f.eks. slankemidler. Men produkter kan også få en negativ beskrivelse f.eks. i mammablogger som advarer mot vaksine av gravide på grunn av påstått skade på fosteret.

Sosiale media er et fantastisk redskap til å spre informasjon på. Men vi må være årvåkne med å skille mellom sann og falsk. Mye av informasjonen på Internet er nytale i Orwells forstand. Innholdet er justert og tilpasset den oppfatning av «virkeligheten» som er tiltenkt at vi skal danne oss.
Det aller viktigste i vår tilnærming til sosiale medier er å kunne skille mellom sant og falskt.

streamstore06-20
US
AKIAJP3KWOH2KEEQBRJQ