0

Hva slags søkestrategier kan du bruke for å få fram eventuelle motstridende synspunkter i en sak?

De ulike kildene har ofte en politisk holdning som avspeiles ganske kraftig i de sakene de fremmer. Hvis jeg ønsker ulike oppfatninger om president Trumps politikk går jeg til både CNN og FOX som har helt ulik oppfatning av de aller fleste hendelser. Og hvis jeg ønsker å finne ut hvilke tema Trump vil twitre om neste gang er det bare å se hvilke saker FOX har diskutert på sitt nettverk nylig.

Så for å få motstridende synspunkter på en sak, må en lokalisere ulike kilder som representerer de ulike holdningene. Slike kilder kan identifiseres ved hjelp av søk med «ladede» ord på Google.

streamstore06-20
US
AKIAJP3KWOH2KEEQBRJQ